You are here:

Zadnje novice

Prenova spletnih strani

Sporočamo, da so spletne strani v prenovi. Vsebina se postopoma dodaja, zato prosimo za razumevanje.

Predstavitev Društva potapljačev VIDRA Krško

KRATEK OPIS RAZVOJA

Društvo potapljačev VIDRA Krško je leta 1989 ustanovila skupina zanesenjakov, ki so želeli spoznavati tudi tisti del našega okolja, ki se nahaja v vodi in je za večino ljudi nekako odmaknjen, pa čeprav je tako blizu. Osnovna dejavnost članov društva je torej potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, ki omogoča človeku daljše zadrževanje v različnih vodnih okoljih.

Temelji društva so nastali v tedanjem Potapljaškem društvu Videm, imenovanem po tovarni celuloze in papirja, ki je v začetku nastopala tudi kot sponzor društva. Zaradi znanih gospodarskih razlogov je društvo to sponzorstvo izgubilo, posledica tega pa je bila, da se je leta 1992 preimenovalo v Društvo potapljačev VIDRA Krško. S tem je društvo prevzelo ime živali, ki del svojega življenja preživi na kopnem, del pa v vodi in je igriva ter radovedna, kar so tudi lastnosti članov našega društva. Ker je vidra ogrožena vrsta živali, s tem društvo poudarja tudi skrb za naše okolje.

V letih delovanja je društvo sledilo razvojem potapljanja na vseh področjih, še posebej pri razvoju potapljaške tehnike in izobraževanja. Največji poudarek pa je bil na varnosti potapljanja, tako v letih obstoja društva nismo imeli potapljaške nesreče oziroma incidenta. Društvo potapljačev VIDRA Krško je najstarejše potapljaško društvo v Posavju, trenutno šteje 28 članov. Njegov sedež je v Krškem, združuje pa člane iz celotnega območja Posavja. Društvo je od svoje ustanovitve član Slovenske potapljaške zveze.

 

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje potapljačev poteka po pravilih Svetovne potapljaške organizacije CMAS (Confederation Mondial des Activities Subaquatiques). Izobraževanje v društvu opravljajo licencirani potapljaški inštruktorji. V društvu se izvajajo in organizirajo osnovni ter nadaljevalni potapljaški tečaji za vse potapljaške kategorije in specialnosti. Za primere nudenja pomoči pri potapljaških nesrečah pa se izvajajo tudi osnovni in nadaljevalni DAN (Divers Alert Network) tečaji za nudenje prve pomoči potapljačem s kisikom ter DAN tečaj za nudenje prve pomoči potapljačem v primeru poškodb zaradi nevarnih morskih živali. Po opravljenem potapljaškem tečaju in izpitu si potapljači pridobijo mednarodno diplomo, ki jim omogoča potapljanje po celem svetu. Društvo vsako leto organizira potapljaške tabore, kjer potapljači utrjujejo svoje znanje in si pridobivajo nove potapljaške izkušnje. V sodelovanju s šolami člani društva opravljajo predstavitve potapljanja in vodnega okolja šolski mladini, kjer jo v okviru varstva pred utopitvami opozarjajo tudi na nevarnosti vodnega okolja.

Naš član je v letu 2010 prejel Bronasto plaketo Slovenske potapljaške zveze za dolgoletna prizadevanja na področju izobraževanja potapljačev in skrbi za varno potapljanje.

 

REŠEVANJE

Ker so bili nekateri najbolj izkušeni člani društva vključeni v občinske enote civilne zaščite za reševanje iz vode, si je Društvo potapljačev VIDRA Krško leta 1997 pridobilo odločbo, s katero mu je bil s strani Ministrstva za obrambo Republike Slovenije podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Glede na to, da sta v Posavju reki Sava in Krka ter da se izvaja gradnja hidroelektrarn na reki Savi, kar pa predstavlja še večjo možnost nesreč v vodi in na njej, je bila na pobudo članov v okviru društva leta 1998 ustanovljena reševalna postaja Podvodne reševalne službe Slovenije.

PRS Reševalna postaja Krško, v katero so vključeni najbolj izkušeni potapljači reševalci, deluje v skupini z Reševalnima postajama Novo mesto in Kočevje, ki pokrivajo Dolenjsko in Posavje. Člani reševalne postaje se po potrebi udeležujejo akcij reševanja ljudi in premoženja na območju cele Slovenije. Izvajajo pa tudi preventivne akcije varovanja pred utopitvijo na prireditvah, ki se odvijajo na vodi in ob njej. V akcijah sodelujejo z različnimi strukturami zaščite in reševanja, kot so Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, poklicna gasilska enota, prostovoljna gasilska društva in policija.

Na področju zaščite in reševanja Društvo potapljačev VIDRA Krško sodeluje z Občinami Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki, ki nam nudijo podporo pri našem delu.

Med številnimi reševalnimi akcijami, ki so bile izvedene, lahko poudarimo akcijo čiščenja neeksplodiranih ubojnih sredstev na odseku reke Krke na območju Kostanjevice, ki je bila izvedena leta 2003 v sodelovanju Društva potapljačev VIDRA Krško, Podvodne reševalne službe Slovenije in Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. V okviru te akcije je bilo iz reke Krke odstranjeno 183 kosov potencialno nevarnih neeksplodiranih ubojnih sredstev. Najodmevnejša pa je bila udeležba pri reševalni akciji na HE Blanca, kjer so se člani PRS Reševalne postaje Krško med prvimi odzvali klicu na pomoč in sodelovali pri organizaciji in izvajanju reševanja od začetka do konca akcije.

Društvo je za svoje delo na področju zaščite in reševanja prejelo bronasti znak Civilne zaščite, prav tako so bronasti znak Civilne zaščite za delo na omenjenem področju prejeli trije člani reševalne postaje podvodne reševalne službe, v letu 2012 pa je član Darko Anžiček prejel zlati znak Podvodne reševalne službe Slovenije, ki se podeli posameznikom, društvom ali drugim organizacijam, ki so s svojim dolgoletnim prizadevnim delom na različnih področjih delovanja PRS in aktivnostjo v njenih organih odločilno pripomogli k napredku PRS in Slovenske potapljaške zveze. Aktivnosti in uspehi morajo biti takšne narave, da so strateško vplivali na razvoj PRS in reševalne dejavnosti nasploh in so uspešno krepili in utrjevali PRS na nacionalni ravni. Prejemnik zlatega znaka mora izkazovati vrhunsko strokovno usposobljenost, izkušenost, operativno aktivnost in uspešnost na področju podvodne reševalne dejavnosti na nacionalni ravni.

 

VARSTVO OKOLJA

Poleg zagotavljanja varnega potapljanja je varovanje okolja, v katerem se potapljamo, ena prvih nalog naših članov. Med našimi potapljači želimo spodbujati pozitiven odnos do okolja. V reki Krki smo ob zanimivih potapljaških lokacijah ugotovili tudi to, da so jo prebivalci iz okolice in od drugod pogosto uporabljali za odlagališče najrazličnejših odpadkov. Sklenili smo, da bomo stanje izboljšali in skušali postopno odstraniti predmete, ki si jih ta lepotica med rekami, v svoji notranjosti nikakor ne zasluži.

Tako že od leta 1996 vsako leto organiziramo ali pa sodelujemo v čistilnih akcijah. Samo na območju reke Krke, okoli otoka Kostanjevice, smo odstranili za več kot petnajst kontejnerjev odpadkov, za kar smo prejeli priznanje Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki. Krko smo tudi že čistili na območju Bušeče vasi, Cerkelj ob Krki, Račje vasi in Krške vasi. Ker vsega tega ne bi mogli storiti sami, smo k sodelovanju pritegnili krajevne skupnosti in prebivalce Kostanjevice, Cerkelj ob Krki, Krške vasi, Ribiške družine Brežice in Kostanjevica, tabornike rodu »Sivi dim«, Lions klub Krško, Športno društvo Pirošica, Občine Kostanjevica na Krki, Krško in Brežice ter komunalna podjetja, Slovensko vojsko in druge. Prijazno pa so nam pomagali tudi potapljači iz drugih slovenskih društev, predvsem iz Novega mesta, Kočevja, Celja, Zreč, Semiča in Maribora. Ker pa so podobno kot Krka na žalost onesnažene tudi druge slovenske reke in jezera pa tudi morje, sodelujemo v čistilnih akcijah tudi drugje v Sloveniji in na Hrvaškem. Pri srečanjih naših članov s šolsko mladino pa v okviru ekoloških dni predstavljamo pomen in potrebo ohranjanja čistega vodnega okolja.

 

OSTALE AKTIVNOSTI

Društvo potapljačev VIDRA Krško se redno prijavlja na razpise za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture na območju Občine Krško, ki jih vsako leto razpisuje Občina Krško. V okviru teh programov smo z uporabo sodobne potapljaške tehnične opreme v letih od 2003 do 2009 izvedli pregled in popis reke Krke na njenem odseku v občinah Kostanjevica na Krki in Krško. S tem smo dobili koristne podatke o stanju reke Krke na tem odseku. Podatki bodo koristili potapljačem, ribičem, plavalcem, za potrebe zaščite in reševanja in vsem ostalim, ki se srečujejo z reko Krko na tem odseku. Izvedli smo tudi snemanje dela dna reke Krke. Trenutno izvajamo aktivnosti z uporabo tehnične opreme z namenom pridobivanja podatkov.

Ker se je z razvojem potapljaških tehnik in spoznanj potapljanje v zadnjih letih približalo ljudem s posebnimi potrebami, to je invalidom, se nekateri naši člani vključujejo tudi v aktivnosti potapljanja z invalidi v okviru mednarodne zveze društev IAHD (International Association for Handicapped Divers).

Za naše aktivnosti v preteklih letih smo v letu 2009 prejeli priznanje Krajevne skupnosti Krško. V letu 2010 je društvo prejelo tudi Bronasto plaketo Slovenske potapljaške zveze, občinsko priznanje Občine Krško ter občinsko priznanje občine Kostanjevica na Krki – Kostanjeviški srebrnik.

 

DELO DRUŠTVA V PRIHODNJE

V prihodnosti bi želeli v naše društvo pritegniti še več novih članov, ki nam bodo pomagali uresničevati naše cilje na vseh področjih, v katere se vključujemo. Želimo si naše znanje prenašati na mlajše generacije. Še v naprej si želimo sodelovati z vsemi posavskimi občinami. Želimo, da bi bilo čim manj nesreč na vodi, ker pa se zavedamo, da nesreča ne počiva, želimo biti z ustreznim znanjem in opremo pripravljeni tudi na takšne dogodke in nuditi pomoč sočloveku. Ker pa je potapljanje vezano na kvalitetno in varno potapljaško opremo, bo tudi v prihodnje potrebo zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev za njeno nabavo in vzdrževanje, potrebno pa bo tudi zagotoviti nove prostore za delovanje našega društva, za kar pa verjamemo, da nam bo ob dobri volji naših članov in vseh ostalih tudi uspelo.