Kratka predstavitev

Društvo potapljačev VIDRA Krško je prostovoljna, nepridobitna, društvena in strokovna organizacija, v kateri njeni člani uresničujejo skupne cilje in interese s področja potapljanja, izobraževanja potapljačev, organiziranja podvodnih aktivnosti, razvoja tehnične kulture, ekologije (skrb za čisto obvodno in vodno okolje), opravljanja nalog zaščite in reševanja ljudi in premoženja na, v in ob vodi ter ostalih dejavnosti, povezanih s potapljanjem.